A A A

„Czytamy z Mikołajem” w klasie II b

   W dniach 5 i 6 grudnia bieżącego roku klasa II b wraz z wychowawcą przystąpiła do akcji „Czytamy z Mikołajem”. Uczniowie słuchali czytanej przez nauczycielkę książki Ireny Landau p.t.: „Lenka i magiczne drzewo” oraz fragmentów  książki Barbary Park „Zuźka D. Zołzik imprezuje”.
 
   Po uważnym wysłuchaniu dzieci wypowiadały się swobodnie na temat treści utworów. Chętnie opowiadały o emocjach, jakie wywołały w nich czytane teksty. Wymieniały postacie i zdarzenia, oceniały postępowanie bohaterów, odnosiły się też do własnych doświadczeń w zawiązywaniu przyjaźni.
 
 
Elżbieta Draws