A A A

„MOJA MIEJSCOWOŚĆ JEST PIĘKNA”

Komisja konkursowa pod przewodnictwem pani Danuty Wolińskiej, instruktorki plastyki w Chojnickim Domu Kultury, zdecydowała o przyznaniu 38 uczniom nagród i wyróżnień. Z naszej szkoły nagrodzono następujących uczniów:

I MIEJSCE:              Aleksandra Kamyszek     - klasa  2f       
                                   Mateusz Jarzyna            - klasa  2d
                                  Antoni Stefański        - klasa  1j                    

II MIEJSCE:             Anna Ortmann         - klasa  1j
                                  Amelia Wojtczak        - klasa  1j           

III MIEJSCE:            Kornelia Kowalczyk          - klasa  1a
                                  Anna Kalinowska        - klasa  1a        

WYRÓŻNIENIA:       Oskar Hamerski          - klasa  1a                  
                                    Maksymilian Cielenski      - klasa  1a
                                    Magdalena Cherek        - klasa  2h        
                                    Gabriela Galanty          - klasa  2h    
                                   Jan Stanisławski          - klasa  2i                  
                                   Oliwia Stanka          - klasa  2i          
                                   Zofia Templin         - klasa  1a          
                                   Kacper Kuklewski         - klasa  2d        

Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali 30 marca 2016 roku nagrody i dyplomy w siedzibie Chojnickiego Centrum Kultury.
Nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne można było oglądać na wystawie w siedzibie Centrum od dnia 29 marca.