A A A

„Poznajemy ekosystemy wodne”

    29.05.2018 r. uczniowie klas czwartych uczestniczyli w bardzo interesujących zajęciach   dydaktycznych na terenie Parku Narodowego „Bory Tucholskie” , których tematem były „Ekosystemy wodne”. 
 
Podczas ćwiczeń terenowych młodzi przyrodnicy badali właściwości fizyczne wody Jeziora Charzykowskiego i określali jej czystość za pomocą organizmów wskaźnikowych.
 
Spisywali gatunki roślin i zwierząt nad brzegiem jeziora i obserwowali życie ukryte w pojedynczej kropli wody. Ponadto w czasie zajęć warsztatowych wykonywali badania chemiczne wody i oznaczali jej klasę czystości.
 
Były to niezwykle ciekawe zajęcia przyrodnicze, podczas których uczniowie poszerzyli swoje wiadomości i umiejętności o treści przyrodnicze z nowymi elementami zagadnień chemicznych.
 
 
Teresa Gierszewska
Gabriela Węsierska
Bożena Zyskowska