A A A

„W pustyni i w puszczy”

Dokładnie przed 100 laty ukazało się pierwsze książkowe wydanie jednej z najpopularniejszych powieści Henryka Sienkiewicza – „W pustyni i w puszczy”.

Pomysłodawcą jej uczczenia i twórcą scenariusza jest polonistka Katarzyna Fiałkowska. Na jej prośbę dzieci z klas IV – VI zbierały materiały o naszym nobliście, jego dziele i ekranizacjach kinowych i telewizyjnych. Do realizacji tego pomysłu zaangażowali się także nauczyciele i rodzice uczniów naszej szkoły. Dzięki temu można było obejrzeć plakaty filmowe, ciekawe zdjęcia, egzemplarze najróżniejszych wydań „W pustyni i w puszczy”. Na wystawie znalazły się też oryginalne eksponaty przywiezione z Afryki. Sporo z nich dostarczyły siostry – pallotynki Jadwiga Chętnik i Barbara Mazur, które prowadzą w szkole koło misyjne. Wiele trudu włożono także w wykonanie makiety kontynentu afrykańskiego. Montaż i wykonanie części wystawowej odbywał się pod okiem nauczycielek przyrody – Marii Tysler, Zyty Rząski i Gabrieli Słomińskiej. Nie zabrakło także mini - przedstawienia teatralnego ze scenkami z udziałem Stasia, Nel, Kalego i innych postaci z powieści Sienkiewicza. Aktorami były dzieci z koła recytatorsko – teatralnego prowadzonego przez Adelę Martin. – Głównym celem naszej rocznicowej akcji było propagowanie czytelnictwa polskiej literatury i lektur dla naszych uczniów. Oprócz wykładów na lekcjach, przyda się im żywy kontakt z postaciami z książek, z miejscami, gdzie toczyła się akcja powieści „W pustyni i w puszczy” .

 

zdjęcia