A A A

"Energia w Twoim domu" w ramach projektu Szkoły dla Ekorozwoju

W tym roku szkolnym ponownie przystąpiliśmy do konkursu "Szkoły dla Ekorozwoju". Mamy zamiar kolejny raz zdobyć międzynarodowy certyfikat "Zielona Flaga". Jednym z zagadnień realizowanych w ramach konkursu jest ENERGIA (pozostałe zagadnienia to WODA i OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI).


Szkolne koło przyrodnicze zrealizowało projekt "Energia w Twoim domu". Na początku projektu uczniowie sporządzili bilans zużycia energii w gospodarstwie domowym. Następnie, przez tydzień,  przeprowadzili obserwacje, wywiady i wykonali pomiary związane z takimi zajęciami jak gotowanie, pranie, prasowanie. Zapoznali się także z domowym oświetleniem i sposobem użytkowania lodówki. Kolejnym zadaniem było wyszukanie informacji nt. sposobów oszczędzania energii przy w/wym. czynnościach. Swoje spostrzeżenia opracowali w postaci plakatów i prezentacji multimedialnych.

 

W celu upowszechnienia wiedzy o sposobach i konieczności oszczędzania energii członkowie koła przeprowadzili zajęcia dla swoich kolegów (kl. IV c, IV d, VI a, VIc) - nauczanie kaskadowe. Każdy uczestnik zajęć otrzymał ulotkę z informacją o sposobach oszczędzania energii (dla rodziców).