A A A
  • Finalliści konkursu
    Finalliści konkursu

"Otwarta szkoła"

Konkurs „Otwarta szkoła”

 

„Szkoła ma być otwarta na świat, na współpracę ze stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy i stowarzyszeniami za granicą.

Szkoła musi być otwarta na różne możliwości, które niesie współczesność” – podkreśliła minister edukacji narodowej

Katarzyna Hall podczas uroczystości podsumowującej konkurs „Otwarta Szkoła”.

 

          Celem konkursu ogłoszonego prze MEN było  promowanie modelu szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych

dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera aktywność obywatelską młodzieży. Szkoły, która poprzez

swoją otwartość na dialog i współpracę ze środowiskiem zewnętrznym stwarza uczniom dodatkowe możliwości rozwoju, pełnego

uświadomienia sobie i wykorzystania ich własnego potencjału, wyjścia na zewnątrz i współdziałania na rzecz innych oraz przygotowuje do

pełnienia roli aktywnego i odpowiedzialnego obywatela.

 

          Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Wpłynęło 115 zgłoszeń z całej Polski.

Projekty, zrealizowane w szkołach współpracujących z organizacjami pozarządowymi, oceniano w pięciu kategoriach: edukacja obywatelska,

wolontariat, edukacja globalna, edukacja przedszkolna oraz wsparcie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Wśród finalistów konkursu, w kategorii edukacja globalna,  znalazła się Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach oraz Fundacja

Ekologiczna Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej. Kapituła konkursu doceniła działania podjęte w ramach projektu „Nie fosforanom”.

 

          Zasięg projektu nie ograniczył się tylko do uczniów i ich rodzin. O szkodliwości fosforanów i sposobach ich eliminacji informowaliśmy

społeczeństwo na łamach lokalnej prasy oraz stronach www szkoły, fundacji, WWF Polska. Tematem eutrofizacji zainteresowaliśmy również

dziennikarzy ogólnopolskiego „Dziennika”. W czasie międzynarodowej konferencji podsumowującej kampanię P- STOP

w Sztokholmie  szkoliliśmy nauczycieli z krajów nadbałtyckich w zakresie edukacji ekologicznej zmierzającej do poprawy stanu Bałtyku.

Swoimi doświadczeniami dzieliliśmy się w czasie międzynarodowej konferencji w Uppsali (Szwecja) poświęconej działaniom dla

zrównoważonego rozwoju w skali międzyregionalnej.

 

 Za realizację projektu w szkole byli odpowiedzialni nauczyciele kilku przedmiotów:

Gabriela Słomińska, Zyta Rząska, Maria Tysler (przyroda),

Margot Urban, Gabriela Bloch, Elżbieta  Skóra (matematyka),

Katarzyna Kujawska (język polski),

Anna Bełczyńska (j. angielski).

 

Nauczyciele wspólnie z Fundacją Ekologiczną Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej realizowali wytyczone cele.

 

          Wspólne działania zostały nagrodzone kamerami wideo zarówno dla szkoły jak i fundacji.

Nagrody zostały wręczone przez Ministra Edukacji Narodowej Katarzynę Hall podczas  uroczystej gali, która odbyła się w piątek -

5 grudnia 2008 w Warszawskim Domu Technika NOT w ramach szkolenia "Współpraca szkół z organizacjami pozarządowymi:

możliwości, wyzwania, korzyści".

 

 

Wręczenie nagród

Wręczenie nagród

Pamiątkowe zdjęcie

Pamiątkowe zdjęcie

Wspólne zdjęcie

Wspólne zdjęcie