A A A

"Pamiętamy o ważnych datach"


Uczniowie SP nr5 uczcili pamięć o polskich patriotach, którzy 3 maja 1791r. doprowadzili do uchwalenia 1. w Europie a 2. na świecie konstytucji.

Alel został przygotowany przez panie: wicedyrektor Renatę Smagorzewską i Katarzynę Kujawską. Młodzież  występująca w apelu to wybrani uczniowie klas 5a, 5e, 6a. Wiersze i informacje  dotyczące polskiej historii przeplatały się z pieśniami patriotycznymi śpiewanymi przez chór "Piąteczki".

Apelu miały okazję wysłuchać klasy 4, 5 i szóste. W ten sposób wypełniliśmy obowiązek przypominania młodzieży o wielkich Polakach i ważnych dla naszego kraju datach.