A A A

,,Portret Patrona Szkoły”.

Uczestnicy w ciągu godziny, posługując się dowolną techniką malarską wykonywali portret patrona naszej szkoły – J.H. Derdowskiego. Dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną podczas apelu z okazji Święta Szkoły -  12 kwietnia.