A A A

5 KWIETNIA 2011 r. – WAŻNY DZIEŃ DLA SZÓSTOKLASISTÓW

Dnia 5 kwietnia 2011 roku, uczniowie klas szóstych naszej szkoły pojawili się w szkole o godzinie 8.15 w strojach galowych z kompletem przyborów szkolnych, identyfikatorem oraz legitymacją szkolną.

Aby ukończyć szkołę podstawową, musieli przystąpić  o godz. 9.00 do sprawdzianu umiejętności.

 

 Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy, tzn. musi przystąpić każdy szóstoklasista. Każdy wychowawca zadbał o to, aby zminimalizować stres wychowanków.

 

Zadania sprawdzianu dotyczyły różnych przedmiotów i umiejętności zdobytych w czasie nauki w szkole podstawowej.

 Uczniowie klas VI powiedzieli, że trzeba było wykazać się - między innymi - umiejętnością czytania ze zrozumieniem, wyciągania wniosków, zredagowania opisu i zaproszenia oraz wykonania kilku obliczeń matematycznych. 

 

Z niecierpliwością czekamy na wyniki.
Wzałączniku wyniki comiesięcznych sprawdzinów klas VI.