A A A

Akcja „Sprzątanie Świata”

14 września 2012 r. uczniowie z klas: III b, III d, V c, V d, V e, V f, VI d, VI f  wraz z opiekunami  (B. Kerszk, B. Pruska, B. Łabuzińska, M.Tysler, M. Bocian, G. Słomińska, A. Martin, Z. Rząska) uczestniczyli w akcji „Sprzątanie Świata”.

96 dzieci porządkowało teren po byłej żwirowni w Lasku Miejskim przy ul. Morozowa (ok. 5 km² ). Worki i plastikowe rękawice otrzymaliśmy z Zaborskiego Parku Krajobrazowego. Zebraliśmy  55 worków śmieci (ok. 470 l) oraz fragmenty telewizora.

Akcja przebiegała sprawnie i była  doskonałą lekcją wychowawczą. Urząd Miasta zapewnił terminowy odbiór odpadów. Uczestnicy akcji z satysfakcją zauważyli, że z roku na rok maleje ilość śmieci na „naszym” terenie.

 

                                                                                  Opracowała

G. Słomińska  

Wrzesień 2012 r.