A A A

Akcja charytatywna "Góra Grosza"

    W dniach od 27.12.2017r. do 02.01.2018r. nasza szkoła bierze udział w akcji charytatywnej "Góra Grosza". Akcja ma celu pomoc dzieciom, które doznały rozłąki z rodzicami (dzieci w rodzinach zastępczych, ośrodkach tymczasowych, rodzinnych domach dziecka itp.)

Za zebranie największej kwoty pieniężnej Szkoły otrzymają nagrody w kwocie od 1 tys. zł. do 8 tys.zł.

W naszej Szkole zbiorka odbędzie się w klasach 1-7 w dniach od 27.11 2017r. do 01.12.2017r. oraz od 11.12.2017r. do 15.12.2017r., również podczas zebrań z Rodzicami.

 

Opiekunowie             

Samorządu Uczniowskiego