A A A

Akcja GÓRA GROSZA 2009 w naszej szkole

     Akcja GÓRA GROSZA jest to ogólnopolska akcja Towarzystwa Nasz Dom pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.


     Akcja ta przeprowadzona była pod koniec 2009 roku już po raz dziesiąty we wszystkich typach szkół i przedszkolach w całej Polsce, które wyraziły chęć udziału w niej. Samorząd Uczniowski klas 4-6 naszej szkoły zdecydował, że przyłączymy się do 10 jubileuszowej edycji. W związku z tym we wszystkich klasach od 23 listopada do grudnia 2009 utworzone zostały komitety uczniowskie, które zajęły się zbiórką pieniędzy, głównie grosików.

 

     Celem akcji GÓRA GROSZA było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowujących sie poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla  dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, wykwalifikowanych rodzin zastępczych. Przez te wszystkie lata trwania akcji udało uzbierać się ponad 13 milionów złotych. Akcja miała pokazać dzieciom, jaką moc mają monety groszowe. Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego, od swoich najbliższych.

 

     W naszej szkole zebrano 4591 sztuk monet groszowych o łącznej wartości 234,96. Były wśród nich monety od 1 grosza do 50 groszy. Zdarzały się również większe nominały: 1 zł, 2 zł a nawet 5 zł.

 

     Najwięcej, bo 1891 było jednogroszówek, potem 2 groszówek - było ich 1265 sztuk. 5 groszówek było 741 sztuk, a 10 groszówek 337 sztuk. 50 groszówek było 52.

 

A oto, ile zebrały poszczególne klasy:

 

 

 

4a - 0

 


5a - 6,0

6a - 27,23

 

 

4b - 6,02

 


5b - 0

6b - 29,96

 

 

4c - 0

 


5c - 0

6c - 21,96

 

 

4d - 28,50

 


5d - 12,26

6d - 4,66

 

 

4e - 38,36

 


5e - 18,05

6e - 18,99

 

 

4f - 6,60

 


5f - 16,37


 

 

     Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję Samorząd Uczniowski składa gorące podziękowania.

Opiekę nad sprawnym przeprowadzeniem akcji i odesłaniem zebranych pieniążków do Warszawy zajęła się Mariola Klinkosz.