A A A

Album o patronie - szkolny konkurs przeznaczony dla uczniów klas 4-6.

Regulamin konkursu


1. Cele konkursu:


- poszerzenie i utrwalenie wiadomości o życiu i twórczości patrona szkoły;


-pobudzenie aktywnego stosunku do uzyskiwania informacji z różnorodnych źródeł, ich analizy i selekcji;


-wykorzystanie centrum multimedialnego i innych zasobów biblioteki szkolnej;


-rozwijanie inwencji twórczej uczniów i pokazywanie ich umiejętności na szerszym forum.

 


2. Czas trwania konkursu - do 23 maja 2011 roku.


3. Jedną pracę mogą wykonać maksymalnie 2 osoby.


4. Technika wykonania i format pracy są dowolne.


5. Album powinien zawierać:


- stronę tytułową na której znajdują się tytuł, imię i nazwisko autora pracy, miejscowość rok;
-wstęp;
- informacje o życiu i twórczości J.H Derdowskiego w formie własnych notatek, widokówek, kserokopii, wydruków komputerowych, prac własnych autora albumu;
-bibliografię (materiały źródłowe pomocne w tworzeniu albumu: słowniki, encyklopedie, czasopisma, adresy stron internetowych);

-spis treści.

 

6.Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę:


-rzetelność zawartych informacji,
-pomysłowość zastosowanych technik,
-estetykę wykonania,
-ogólne wrażenie.


7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec maja.


8. Osoby biorące udział w konkursie otrzymają pozytywną adnotację w zeszycie uwag ucznia, natomiast dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody i pozytywne oceny z języka polskiego, informatyki lub plastyki, w zależności od zastosowanych technik. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie zorganizowana wystawa prac.Organizator konkursu: Bożena Kwiatkowska