A A A

Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej

     13 października  2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zaproszone zostało grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji i obsługi szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, jak również wszyscy pracownicy przebywający na zasłużonej emeryturze.
 
    Poprzez program artystyczny przygotowany przez Magdalenę Orszewską, Katarzynę Gil, Wiolettę Polakowską i Weronikę Chamier Cieminską uczniowie klas: I a, III c, III e, III g, III h i V a dziękowali przybyłym gościom za wysiłek, poświęcenie i zaangażowanie włożone w ich edukację i wychowanie. Nie zabrakło wierszy, piosenek oraz układów tanecznych.
 
    Dzieci życzyły wszystkim osobom zatrudnionym w szkole wielu sukcesów zawodowych i osobistych, aby podejmowany przez nich trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
 
    W dalszej części apelu dyrektor szkoły Małgorzata Zakaszewska złożyła wszystkim pracownikom życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej i przyznała nagrody wyróżniającym się nauczycielom oraz osobom pracującym w administracji i obsłudze.
 
Na zakończenie uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami i cukierkami.
 
 
Weronika Chamier Cieminska