A A A

Apel z okazji Światowego Dnia Ziemi

20 kwietnia 2011 uczniowie klas III c,d,e i f wraz z nauczycielami - Weroniką Chamier Cieminską, Hanną Nosińską, Gabrielą Węsierską oraz Heleną Moskal zaprezentowały inscenizację z okazji Światowego Dnia Ziemi, której celem było propagowanie zachowań dotyczących ochrony środowiska. Przedstawienie mówiło o ekologicznym sposobie życia i poszanowaniu zasobów naturalnych Ziemi.

 

Występujące dzieci pięknie śpiewały piosenki i przedstawiały problemy Ziemi oraz sposoby ich rozwiązywania. Widzowie nagrodzili występujących gromkimi brawami.