A A A

Awans do finału wojewódzkiego w czwórboju lekkoatletycznym

Równocześnie na zawodach powiatowych rywalizowały dziewczęta , które wcześniej wygrały etap miejski i uzyskały III miejsce - A. Spitzka ,

W. Besków , M. Zachwieja , O. Rostkowska , E. Kiedrowicz - gratulujemy . Opiekunem była H. Gubała a nauczyciele uczący to : H. Gubała , R. Żuchowski i A. Męcikalski.