A A A

Certyfikat "Zielona Flaga" dla Szkoły Podstawowej numer 5

W ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju (SdE) realizowanego przez
Fundację Partnerstwo dla Środowiska, szkoły z całej Polski, które
angażują się w działania na rzecz ochrony środowiska mogą się ubiegać o
dwa prestiżowe wyróżnienia włączające je do międzynarodowego grona
certyfikowanych szkół:
- tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej
(LCAE)  jest pierwszym stopniem do certyfikacji międzynarodowym
wyróżnieniem "Zielona Flaga"
- Certyfikat Zielona Flaga jest najwyższym międzynarodowym wyróżnieniem
przyznawanym szkołom najbardziej zaangażowanym w promocję postaw
proekologicznych. Nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach
realizowanego od 1994 roku Programu Eco-Schools . W tym programie
uczestniczy prawie 15 tys. szkół z 46 krajów świata.

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2009/2010 do Programu Szkoły dla
Ekorozwoju, realizując trzy długoterminowe zadania:
- Nie fosforanom - kontynuacja programu z lat ubiegłych
- Gospodarka odpadami - ze szczególnym uwzględnieniem segregacji plastiku
i zbiórki różnych odpadów
- Zdrowy styl życia - preferowanie zdrowych postaw w różnych dziedzinach
naszego życia ( zdrowe odżywianie, zdrowe spędzanie wolnego czasu,
właściwa postawa w czasie nauki i pracy).

Program był realizowany od listopada do końca marca, uczniowie wraz z
nauczycielami wykonywali różne zadania, uczestniczyli w konkursach,
prowadzili lekcje, wykonywali różne prace plastyczne, organizowali
zabawy i przedstawienia ekologiczne, zbierali i segregowali odpady.
Nasze działania zostały wysoko ocenione przez Kapitułę Programu SdE,
która przyznała naszej szkole Certyfikat Zielonej Flagi. Został  on
odebrany przez koordynatora programu  w SP 5   Marię Tysler  w Warszawie
dn. 28 maja 2010. To wysokie wyróżnienie przyznawane jest szkołom na jeden
rok.


Jesteśmy pierwszą szkołą w mieście, gminie i w powiecie, która zdobyła
taki certyfikat!


Nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi zaangażowani w program:

Gabriela Słomińska, Zyta Rząska, Irena Dąbrowska, Barbara Stolzenburg ,
Maria Tysler, Katarzyna Fiałkowska, Barbara Łabuzińska, Katarzyna
Kujawska, Teresa Herder, Anna Bełczyńska, Elżbieta Draws, Barbara
Pruska, Adela Martin, Elżbieta Klawa, Barbara Prusaczek, Karol Sawicki,
Gabriela Dąbrowska.
Koordynator programu- Maria Tysler