A A A

Drzwi otwarte Szkoły

 

 

 

 

 

 

DYREKCJA I PRACOWNICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 5

im. Jarosza Hieronima Derdowskiego

w Chojnicach

 

 

zapraszają 25 lutego 2020r.


 

R O D Z I C Ó W   I   D Z I E C I

na

 

D R Z W I   O T W A R T E   S Z K O Ł Y

o godzinie 17:00 do dużej  sali gimnastycznej.

 

 

W programie:

 

- prezentacja multimedialna;

- zapoznanie z ofertą edukacyjną;

- zwiedzanie szkoły połączone z aktywnym

  udziałem przyszłych pierwszoklasistów;

- wystawa prac uczniów.

 

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące oferty edukacyjnej

szkoły, programu nauczania oraz zajęć dodatkowych.

 

Planujemy utworzyć:

 


 

- oddziały ogólne;

- oddziały integracyjne uczące tolerancji, wrażliwości i rozumienia innych;

- oddział sportowy gwarantujący wysoki poziom rozwoju fizycznego.

 

Ułatwienia dla Państwa:

 

*kartę zapisu dziecka można pobrać ze strony internetowej szkoły
www.sp5.chojnice.pl/zapisy lub w sekretariacie;

 

*dziecko można zapisać do naszej szkoły już w czasie DNIA OTWARTEGO.