A A A

Drzwi Otwarte Szkoły - oj się działo!!

    7.03.2012r. zaprosiliśmy Rodziców oraz przyszłych Pierwszoklasistów na Dni Otwarte Szkoły. Zainteresowanie naszą szkołą było duże. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.00 w małej i dużej sali gimnastycznej.

    Najpierw zabrała głos p. dyrektor, Małgorzata Zakaszewska. Rodzice dowiedzieli się, że posiadamy dobrze wyposażone sale lekcyjne i znakomitą bazę sportową. Nauczyciele uczący rozwijają zainteresowania i talenty uczniów. Nasi uczniowie osiągają różnorodne sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe. Pani dyrektor wielokrotnie powtarzała, że jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną i otaczamy naszych uczniów opieką i wsparciem. Wychowawczynie obecnych klas trzecich, p. Aleksandra Czapiewska, p. Lucyna Kubiś, p. Zofia Zakszewska, p. Ewa Wielewska, p. Elżbieta Draws, przekonywały Rodziców, że potrafimy także znakomicie się bawić przy różnych okazjach.

    W tym czasie przyszli pierwszoklasiści uczestniczyli w prezentacji artystycznej przygotowanej przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Doskonale się bawili. Po występie mieli okazję zwiedzić szkołę, wziąć udział w przygotowanych dla nich konkurencjach. Uczniowie wraz z Rodzicami mogli obejrzeć pracownie, porozmawiać z nauczycielami oraz obejrzeć ciekawe prezentacje pokazy przygotowane w salach przedmiotowych przez uczniów i nauczycieli. Odwiedzający nie szczędzili nam pochwał.

 

Zapraszamy do fotogalerii.