A A A

Dyrekcja

Dyrektor:


Małgorzata Zakaszewska

tel.: 52 397 30 24
fax: 52 395 04 47

 

Wicedyrektorzy:


Adela Martin

Renata Smagorzewska

tel.: 52 395 04 46
fax: 52 395 04 47