A A A

DZIAŁANIA INFORMACYJNO – EDUKACYJNE DOTYCZĄCE UNII EUROPEJSKIEJ w SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 5 w CHOJNICACH pod hasłem „EUROWIOSNA”

 

            Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach od kilku lat, a dokładnie od 2000 roku, organizuje różne przedsięwzięcia proeuropejskie, np. Szkolny Klub Europejski, realizacja innowacji pedagogicznych pod hasłem: „Edukacja europejska”, „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem;, „Europejski bal karnawałowy”; „Eurowiosna”; Dzień Unii Europejskiej, konkursy o tematyce unijnej, prelekcje zaproszonych gości, tablice informacyjne, wykonywanie albumów, szkolenia.

 Każdy uczeń naszej szkoły ma możliwość zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat Unii Europejskiej w różnoraki sposób.

 

 

 

28 kwietnia 2010 roku w naszej szkole odbyła się impreza, wzorem ubiegłych lat, pod hasłem „EUROWIOSNA 2010. Europa naszym domem.” Impreza rozpoczęła się o godzinie 8. 00 i trwała do godz.13.30 (w małej sali gimnastycznej naszej szkoły).

 

 

Przygotowania do imprezy trwały w naszej szkole już od lutego. Wtedy to bowiem wychowawcy klas otrzymali szczegółowe informacje,a uczniowie poszczególnych klas otrzymali do wykonania zadania. I tak:

 

- uczniowie klas I wykonali prace plastyczne pod hasłem „BAJKI EUROPY” (KOZIOŁEK MATOŁEK, CZERWONY KAPTUREK, KUBUŚ PUCHATEK, PINOKIO, CALINECZKA, PIPI)

 

- uczniowie klas II przygotowali reklamę jednego kraju europejskiego pokazującą to, co najciekawsze dla osób, które nie znają tego państwa (POLSKA, NIEMCY, WIELKA BRYTANIA,  WŁOCHY, DANIA, SZWECJA),

 

- uczniowie klas III przedstawili fragmenty bajek (KOZIOŁEK MATOŁEK, CZERWONY KAPTUREK, KUBUŚ PUCHATEK, PINOKIO, CALINECZKA, PIPI),

 

- uczniowie klas IV zredagowali krótkie relacje z podróży po kraju europejskim, a słuchający uczniowie  rozpoznawali, jaki to kraj,

 

- uczniowie klas V przygotowali plakaty pod hasłem „MIĘDZY NAMI EUROPEJCZYKAMI” (ANDERSEN, KOLUMB, GUTENBERG, BEETHOVEN, PASTEUR, LEONARDO DA VINCI),

 

- uczniowie klas VI przygotowali plakaty pod hasłem „POLSKA W EUROPIE”

 

Ponadto uczniowie klas IV-VI zredagowali życzenia dla Unii Europejskiej, chętni uczniowie przygotowali portfolio o wybranym kraju europejskim, a grupa teatralna zaprezentowała 2 przedstawienia teatralne: „EUROPEJSKIE BAJKI” i „EUROPEJSKA UNIA LEŚNA”.

 

            Realizując działania proeuropejskie nie próbowałyśmy kształtować określonych postaw uczniów naszej szkoły. Najważniejszym celem było poznanie życia mieszkańców naszego kontynentu w różnych przejawach oraz uświadomienie, że państwa europejskie, w tym również Polskę,  łączy dziedzictwo kulturowe. Zależało nam na tym, aby uczniowie zdobyli ogólną wiedzę o Europie z zakresu różnych dziedzin, a tym samym poznali kraje członkowskie wspólnoty europejskiej i zrozumieli procesy integracyjne zachodzące w Europie.

            Mamy nadzieję, że szkolne działania proeuropejskie zachęciły uczniów do szerszego zainteresowania się życiem naszego kontynentu. Potwierdzeniem tego było ogromne zaangażowanie i zainteresowanie uczniów zaproponowanymi przedsięwzięciami. Warto wprowadzać edukację europejską w szkole podstawowej, bowiem młodym ludziom można „przybliżyć” myślenie europejskie (tj. tolerancję, demokrację, prawa człowieka i prawa rynkowe) oraz kompetencje europejskie (tj. potrzebę nauki języków obcych oraz umiejętne wykorzystywanie komputera).

 

 ORGANIZATORZY

Adela Martin

Barbara Pruska

Mariola Klinkosz

Lucyna Wałdoch