A A A

Działania naprawcze

Działania naprawcze:

 

1. Organizowanie wsparcia psychologicznego dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (strata bliskiej osoby, nagła choroba, śmierć itp.).


2. Organizowanie zajęć specjalistycznych: zajęcia indywidualne lub o charakterze rewalidacyjnym, warsztaty terapii pedagogicznej dla uczniów z dysleksją.


3. Organizowanie i prowadzenie zajęć dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze.


4. Organizowanie szkoleń dla nauczycieli i rodziców dot. różnorodnych problemów dzieci i młodzieży przy współpracy psychologa.