A A A

Działania wspierające i profilaktyczne

Działania wspierające i profilaktyczne:

 

1. Stała współpraca z instytucjami pomocowymi działającymi na naszym terenie (konsultacje, wsparcie merytoryczne, grupa wsparcia pedagogów).


2. Udział w kampaniach społecznych, propagujących pozytywne wartości i zdrowy styl życia (kodeks szkolny).


3. Planowanie i koordynowanie działań profilaktycznych podejmowanych w całej szkole oraz ich monitorowanie i ewaluowanie (zespoły wychowawcze).