A A A

Dzień Patrona Szkoły - KLASY IV-VI

Impreza trwała  3 godziny zegarowe. W tym czasie odbyły się konkursy zaplanowane na dzień uroczystości.

Swoje prezentacje rozpoczęły klasy czwarte, które miały za zadanie zaśpiewać z możliwością zatańczenia piosenkę  kaszubską. W sali gimnastycznej rozbrzmiewała „ Wele, wele wetka”, „ Tata i koza”, Hej, żeglujże żeglarzu”. Przy wtórze instrumentów perkusyjnych  klasa IV c wywalczyła sobie I miejsce śpiewając żartobliwy utwór. II miejsce zdobyła klasa IV b, III pozycja przypadła natomiast klasie IV f.

Zadaniem uczniów klas V było zaprezentowanie trasy wędrówki J.H.Derdowskiego. Wszystkie zespoły wykonały swoja prace bardzo dobrze, ale najlepiej zaprezentowała się klas V d, która w niezwykle humorystyczny sposób pokazała pozostałym uczestnikom podróże J.H.Derdowskiego, zdobywając w ten sposób I miejsce. II lokata przypadła klasie Va, a III pozycję zajęli uczniowie klasy V c.

Najstarsi uczniowie naszej szkoły- klasy VI- mieli do przygotowania i zaprezentowania

„ Obyczaje kaszubskie na różne okazje”. Zadaniem poszczególnych zespołów klasowych było przygotowanie scenki przedstawiającej jeden (  lub więcej) wybrany obyczaj kaszubski związany z życiem codziennym lub uroczystościami. Jury najbardziej podobała się prezentacja klasy VI a, która zajęła tym samym I miejsce. II miejsce przypadło klasie VI f, III zaś klasie  VI d.

Tego dnia również rozstrzygnięty został konkurs „ Wybieramy Sobowtóra Patrona”. Konkurs polegał na wybraniu i ucharakteryzowaniu jednego z uczniów tak, by był jak najbardziej podobny do J.H.Derdowskiego. Komisja wybrała tego jednego, jedynego. Rewelacyjne podobieństwo uzyskał swoją charakteryzacją i strojem uczeń klasy V f, Jakub Kłodziński, zdobywając tym samym I miejsce i pozycję zwycięzcy.

Wszystkim prezentacjom towarzyszyła artystyczna oprawa w wykonaniu zespołu wokalnego „ Piąteczki” oraz grupy recytatorsko- teatralnej.

 

Podczas apelu wręczono nagrody zwycięzcom SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V i VI

Oto nagrodzone osoby:

 

Klasy V

1. Martyna Sołtysiak V a


2. Maja Szamraj V f


3. Agata Okuniewska V f

 

Klasy VI          


1. Agata Fiałkowska VIc

2. Daria Lunitz VI a

3. Agata Kalinowska VI e