A A A

Egzamin praktyczny na kartę rowerową

Egzamin praktyczny na kartę rowerową 
odbędzie się według następującego harmonogramu
 
 
3 czerwca 2019 (poniedziałek):
 
klasa 4a – godz. 16:00
klasa 4b – godz. 16:35
klasa 4c – godz. 17:15
klasa 4d – godz. 18:00
klasy 5 i 6 – godz. 18:30
 
4 czerwca 2019 (wtorek)
 
klasa 4e – godz. 16:00
klasa 4f – godz. 16:35
klasa 4g – godz. 17:15
klasa 4h – godz. 18:00
 
 
B. Stolzenburg