A A A

Hymn Szkoły

 

Pracą dziś naszą nauka, po wiedzę sięgaj z zapałem.


Tego więc celu dziś szukaj ', i ucz się , ucz się wytrwale.


Po książkę sięgaj codziennie, bierz z bohaterów przykłady,


bądź pilny, pracuj sumiennie, posłuchaj pieśni tej rady.


W życiu niełatwo Ci będzie, bez wiedzy i bez zawodu.


Mądry potrzebny jest wszędzie, jest On radością narodu.


Że Polski jesteśmy warci, my światu też pokażemy,


słowami poety wsparci, za Jego wzorem iść chcemy.