A A A

Interwencje

Interwencje:

 

1. Podejmowane natychmiast po uzyskaniu informacji o problemie (przemoc, kradzież, niszczenie mienia szkoły) interwencje, z zachowaniem zasad pracy i procedur zgłaszania zaistnienia problemu na prośbę:


- rodzica,
- dyrekcji,
- wychowawcy klasy,
- z własnej inicjatywy we współpracy z w/w.


2. Jeśli rozwiązanie problemu wykracza poza kompetencje szkoły, informowane są odpowiednie służby państwowe (sąd rodzinny, policja, MOPS, PCPR) i włączane do działań interwencyjnych.