A A A

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 im. J. H. DERDOWSKIEGO

w CHOJNICACH

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017 / 2018

 

Lp.

Termin

Zadanie

1.

29 VIII 2017

Rada pedagogiczna

2.

4 IX 2017

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.

12 IX 2017

Rada pedagogiczna

5.

27 IX 2017

Zebranie z Rodzicami

6.

4 X 2017

Pasowanie uczniów klas pierwszych

7.

1 XI 2017

Wszystkich Świętych

8.

13 XII 2017

Zebranie z Rodzicami

9.

23 XII –

31 XII 2017

Zimowa przerwa świąteczna

10.

1 I 2018

Nowy Rok

11.

17 I 2018

Wystawienie proponowanych ocen 1. okresu

12.

18 I 2018

Zespoły klasyfikacyjne

13.

25 I 2018

Rada klasyfikacyjna

14.

26 I 2018

Koniec 1. okresu

15.

29 I –

11 II 2018

Ferie zimowe

16.

20 II 2018

Rada analityczna

17.

21 II 2018

Zebranie z Rodzicami

18.

12 IV 2018

Urodziny Szkoły – Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

 19.

  •  

Rekolekcje

20.

29 III –

3 IV 2018

Wielkanocna przerwa świąteczna

21.

30 IV 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ustal. Dyr.)

22.

1 V 2018

Święto Pracy

23.

2 V 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ustal. Dyr.)

24.

3 V 2018

Święto Konstytucji 3 Maja

25.

4 V 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ustal. Dyr.)

26.

9 V 2018

Zebranie z Rodzicami

27.

31 V 2018

BOŻE CIAŁO

28.

1 VI 2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (ustal. Dyr.)

29.

4 VI 2018

Dzień Dziecka w naszej szkole

30.

8 VI 2018

Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych

31.

11 VI 2018

Zespoły klasyfikacyjne

32.

18 VI 2018

Rada klasyfikacyjna

33.

22 VI 2018

Zakończenie roku szkolnego

34.

22 VI 2018

Rada podsumowująca

TERMINY SZKOLENIOWYCH RAD PEDAGOGICZNYCH BĘDĄ PODAWANE NA BIEŻĄCO (Z WYPRZEDZENIEM).

 

  • REKOLEKCJE –po uzgodnieniu z ks. proboszczem.

 

PROSZĘ PRZEKAZAĆ RODZICOM, ŻE W CZASIE DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH SZKOŁA ZAPEWNIA ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE.