A A A

Karta Rowera - praktyczny egzamin

Dnia 5 czerwca 2018 roku odbędzie się egzamin praktyczny
 
 
na kartę rowerową według następującego harmonogramu:
 
 
Klasa 4a – godz.16:15
 
Klasa 4b– godz.16:30
 
Klasa 4c– godz.16:50
 
Klasa 4d– godz.17:10
 
Klasa 4e– godz.17:25
 
Klasa 4f– godz.17:40
 
Klasa 4g– godz.17:50
 
Klasy 5 – godz.18:05