A A A

Kiermasz nowych książek

Kiermasz nowych książek –  w czytelni do końca listopada.
 
Loteria fantowa w II połowie stycznia.
 
 
Cele:
·         Promowanie książek i czytelnictwa.
·         Rozbudzanie zainteresowań uczniów.
·         Zakup książek na konkursy szkolne i międzyszkolne oraz, jako nagrody do świadectw na zakończenie roku szkolnego.
·         Miłe i twórcze spędzanie czasu wolnego na terenie szkoły.
·         Wzbogacanie zbiorów biblioteki szkolnej.
 
Zasady  kiermaszu:
·         W ofercie książki w cenie ustalonej przez dostawców – w większości z bonifikatą.
·         Do kupienia: słowniki, lektury szkolne, beletrystyka dla dzieci i młodzieży, książki edukacyjne, popularnonaukowe, kolorowanki oraz „dzienniki lekcyjne”.
·         Do zakupów zapraszamy Uczniów, Rodziców oraz Pracowników szkoły.
·         Każda zakupiona książka upoważnia do jednego losu na loterii / loteria w styczniu po zakończeniu kiermaszu/.
·         Kiermasz czynny codziennie od 900 – do 1630.
·         Korzyści: po ustaleniu kwoty, za sprzedane książek, otrzymujemy przywilej wybrania sobie książek za darmo za 20% od tej kwoty. Np. Sprzedaliśmy książek za 1000 zł, wybieramy bonusy za 200 zł.
·         Pozyskane tą drogą książki przeznaczamy dla biblioteki szkolnej jako nowości wydawnicze lub na nagrody w szkolnym konkursie ekologicznym zbiórki surowców wtórnych „Ratujmy Ziemię przed odpadami”.
·         Po rozliczeniu kiermaszu organizujemy loterię fantową dla jej uczestników.
 
Zasady LOTERII FANTOWEJ
·         Każda zakupiona książka upoważnia do jednego losu /1 fant/.
·         W tym roku, ze względu na obowiązek przeprowadzenia w grudniu inwentaryzacja zbiorów biblioteki, loteria odbędzie się w II połowie stycznia.
·         Fanty na loterię stanowią przedmioty przyniesione przez uczniów i pracowników naszej szkoły /zabawki, książki, pluszaki, materiały biurowe, sprzęt sportowy, elementy dekoracji wnętrz, gry, słodycze, drobna biżuteria dziecięca lub młodzieżowa itp./.
·         Darczyńcy fantów otrzymują zadośćuczynienie zgodnie ze szkolnym WSO/pochwały, punkty do zachowania/.
 
Udział w kiermaszu i loterii jest dobrowolny.
 
Wszystkich zainteresowanych bardzo serdecznie zapraszamy do udziału i życzymy dobrej zabawy.