A A A

Komunikat

 
Informuję, że w  związku z wydłużeniem nauki zdalnej-
do Świąt Bożego Narodzenia (zimowa przerwa świąteczna)
i płynnym przejściem w ferie zimowe, zmianie ulegają  następujące terminy w kalendarzu roku szkolnego:
 
1.       Wystawienie proponowanych ocen 1. okresu – z 18 I 2021 roku
na 22 I 2021 roku.
 
2.       Zespoły klasyfikacyjne – z 19 I 2021 roku na 22 I 2021 roku.
 
3.       Rada klasyfikacyjna połączona z analityczną – z 26 I 2021 roku
na 29 I 2021 roku.
 
4.       Uchylony zostaje zapis: 4 i 5 I 2021 roku – Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 
5.       Ferie zimowe – z 1-14 II 2021 roku na 4- 17 I 2021 roku.
 
6.       Zebranie z Rodzicami – z 27 I 2021 roku na 3 II 2021 roku.
 
 
Wszystkie zmiany będą zaznaczone kolorem czerwonym w kalendarzu roku szkolnego.
 
Renata Smagorzewska
Wicedyrektor szkoły