A A A

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW dotyczący dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas 1-3

 

Szkoła Podstawowa nr 5

 

ul. Wicka Rogali 18

89-604 Chojnice

 

 

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW

dotyczący dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I, II i III

w roku szkolnym 2011/2012.

 

1.    O dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice (opiekunowie)

     uczniów których:

·         miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 351 zł.

·         nieznacznie przekracza, ale rodzina jest w szczególnie trudnej sytuacji.

 

2.    W sekretariacie można pobrać wnioski do których należy dołączyć:

·         zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej,

·         osoby pracujące zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy,

·         osoby bezrobotne zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bezrobotnym,

·         osoby przekraczające dochód dołączają  uzasadnienie.

 

3.    Wnioski wraz z kompletem dokumentów oraz fakturą za zakupione podręczniki

       należy złożyć w sekretariacie do 31.08.2011r.

4.    Podstawą do wypłaty jest faktura imienna wystawiona na rodzica.

 

 

  dyrektor szkoły

 Małgorzata Zakaszewska