A A A

Komunikat dot. Platformy Office365 w roku szkolnym 2020/2021

Aby zalogować się w nowym roku szkolnym na platformę Office365 należy wykonać kroki zawarte w

 

"Instrukcji pierwszego logowania do platformy Office365"

 

znajdującej w zakładce

 

Office365 -> Instrukcje dla platformy Office365 -> Instrukcja pierwszego logowania.

 

lub bezpośrednio pod linkiem: 

 

http://sp5.chojnice.pl/files/office365/office365-pierwsze-logowanie.pdf

 

Loginy są w formacie: xyyyyyyyyy@sp5chojnice.pl

gdzie: x-to pierwsza litera Imienia
yyyyyyyyyyyyy-to Nazwisko bez polskich znaków

 

Przykład: dla użytkownika Jan Kowalski będzie to: jkowalski@sp5chojnice.pl

Hasło początkowe to: Student.123

 

*Wszelkie problemy należy zgłaszać na adres mailowy: serwis@sp5chojnice.pl