A A A

Komunikat dot. zgłaszania problemów z logowaniem się - aktualizacja.

Wyjaśnienie:

 

Konto w e-dzienniku:

 

konta dla użytkowników dziennika tworzone są w momencie zapisu dziecka do naszej Szkoły, jedno dla ucznia, jedno dla Matki (Opiekuna 1) ucznia i jedno dla Ojca (Opiekun 2) ucznia. Konta w e-dzienniku są nieaktywne, w celu aktywacji należy podać adres e-mail danego użytkownika Wychowawcy klasy lub w Sekretariacie Szkoły (lub można wysłać na adres: serwis@sp5chojnice.pl z "prośbą o przypisanie adresu e-mail do e-dziennika", w treści należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę) w celu przypisania go do właściwej osoby w e-dzienniku. Następnie wykonać kroki opisane w instrukcji pierwszego logowania do e-Dziennika (link poniżej).

 

Link do instrukcji pierwszego logowania do e-dziennika: http://sp5.chojnice.pl/?komunikat-dot.-pierwszego-logowania-do-dziennika-elektronicznego.,1585

 

Konto na platformie Office365:

 

konto dla użytkowników platformy (uczniów naszej szkoły) są tworzone na początku każdego roku szkolnego (czyli 1 września każdego roku kalendarzowego) i są aktywne na rok szkolny (czyli do 31 sierpnia każdego roku kalendarzowego), aktualne loginy i hasła tymczasowe uczniów są zawsze widoczne po zalogowaniu się do e-Dziennika i kliknięciu w zakładkę "NOWOŚĆ!!! Dostęp Office365".

Na początku każdego roku szkolnego należy wykonać kroki opisane w instrukcji pierwszego logowania do platformy Office365 (link poniżej). Jeżeli, wykonując kroki opisane w ww. instrukcji i wpisując hasło tymczasowe: Student.123 otrzymujesz komunikat o błędnym haśle to należy wysłać wiadomość e-mail z "prośbą o zresetowanie hasła" na adres e-mail: serwis@sp5chojnice.pl (w treści maila trzeba podać: login do platformy, imię i nazwisko ucznia oraz klasę).

 

Link do instrukcji pierwszego logowania się do platformy Office365: http://sp5.chojnice.pl/?instrukcja-pierwszego-logowania,1541

 

Na naszej stronie internetowej (http://sp5.chojnice.pl) są umieszczane komunikaty z rozwiązaniem typowych problemów z działanie platformy Office365 jak i e-Dziennika.

 

Komunikat dot. Teams i e-Dziennika

(link: http://sp5.chojnice.pl/?komunikat-dot.-teams-i-e-dziennika,1632),

 

Instrukcje dla Platformy Office365

(link: http://sp5.chojnice.pl/?instrukcje-dla-platformy-office365,1540),

 

Instrukcja wysyłania plików przez e-Dziennik

(link: http://sp5.chojnice.pl/?instrukcja-wysylania-plikow-przez-e-dziennik,1634),

 

Komunikat dot. logowania się do Platformy Office365

(link: http://sp5.chojnice.pl/?komunikat-dot.-logowania-sie-do-platformy-office365,1628),

 

Komunikat dot. pierwszego logowania do dziennika elektronicznego

(link: http://sp5.chojnice.pl/?komunikat-dot.-pierwszego-logowania-do-dziennika-elektronicznego.,1585),

 

Komunikat dot. Platformy Office365 w roku szkolnym 2020/2021

(link: http://sp5.chojnice.pl/?komunikat-dot.-platformy-office365-w-roku-szkolnym-2020-2021,1608).

 

 

Wszelkie problemy z działaniem platformy Office365 i e-Dziennika należy zgłaszać TYLKO i WYŁĄCZNIE na adresy mailowe: serwis@sp5chojnice.pl lub informatyk@sp5.chojnice.pl