A A A

Komunikat dot. zwrotu wypożyczonych książek

Zwrot wypożyczonych przez uczniów i nauczycieli książek
z biblioteki najpóźniej do dnia 12 czerwca 2018 roku.

 

Na okres wakacji mogą wypożyczyć książki (maksymalnie
5 tytułów) uczniowie, którzy zwrócą wszystkie wypożyczone
w tym roku szkolnym książki oraz pozostają w naszej szkole
na przyszły rok szkolny.

 

Podręczniki zwracają do biblioteki wychowawcy klas po zebraniu ich od uczniów,
w miarę możliwości jak najszybciej.

Przed oddaniem dokonują wstępnych oględzin podręczników i oddzielają bardzo zniszczone.

 

Bożena Kwiatkowska