A A A

Komunikat dotyczący rekrutacji

 
W sprawie wyników rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.
 
 
 
   Komisja rekrutacyjna informuje, że wszystkie dzieci spoza obwodu, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły zostały rozpatrzone pozytywnie.
 
Lista dzieci została wywieszona  na tablicy ogłoszeń w holu szkoły przy sekretariacie.
 
Proszę rodziców dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 5 w Chojnicach spoza obwodu o wypełnienie oświadczenia i niezwłocznie dostarczenie do sekretariatu.
 
Oświadczenie można pobrać poniżej lub w sekretariacie szkoły.
 
 
            Dyrektor Szkoły          
 
Chojnice, 26.04.2018r.                                                                                                                                                                      Małgorzata Zakaszewska