A A A

Komunikat dotyczący zdalnego nauczania od 9 listopada 2020 r.

 
 
Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas I – VIII.
 
 
Informujemy, że od 9 do 29 listopada 2020 roku uczniowie wszystkich klas objęci zostają nauczaniem zdalnym.
 
 
Zajęcia w klasach IV – VIII odbywają  się zgodnie z planem stacjonarnym
(w czasie rzeczywistym). Trwają 30 minut. Pozostałe 15 minut służy do pytań
i konsultacji z nauczycielem.
 
 
Nauczyciele klas I – III skontaktują się z Państwem za pomocą   e-dziennika,
w jaki sposób będą  prowadzone lekcje.
 
 
Zgodnie z zaleceniem Ministra Edukacji Narodowej, dla uczniów, których rodzice są zaangażowani bezpośrednio w walkę z COVID-19 (medycy, służby mundurowe), będzie czynna świetlica. Zainteresowani rodzice taką formą opieki nad dziećmi powinni zgłosić ten fakt do wychowawcy klasy.
 
 
Szczegóły zdalnego nauczania zostaną opisane w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły, które będzie dostępne w piątek, tj. 6 listopada 2020 r., na stronie internetowej szkoły.
 
 
Dyrektor Szkoły
Małgorzata Zakaszewska