A A A

Komunikat: dotyczy odbioru zaświadczeń o wynikach egzaminu klas ósmych.

    Informuję, że w dniu 31 lipca br. w sali nr 8, będzie można odebrać zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zgodnie z niżej podanym harmonogramem:
 
klasa 8a  godz. 13.00 – 13.30,
 
klasa 8b  godz. 13.30 – 14.00,
 
klasa 8c  godz. 14.00 – 14.30,
 
klasa 8d  godz. 14.30 – 15.00.
 
Zaświadczenie może odebrać rodzic lub uczeń – absolwent tegorocznej klasy ósmej.
 
Proszę, aby po odbiór zaświadczenia zgłaszać się w maseczce i z własnym długopisem oraz zachować odpowiedni dystans pomiędzy osobami.
 
Do szkoły należy wchodzić drzwiami od strony Kauflandu, a wychodzić drzwiami na boisko szkolne przy nowej sali gimnastycznej.
 
 
Dyrektor Szkoły     

Małgorzata Zakaszewska