A A A

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

  Zgodnie z wymogami prawa oświatowego, od dnia 14 listopada 2017r. obowiązuje znowelizowany "Statut Szkoły" wraz z "Ocenianiem Wewnątrzszkolnym".

 

Informuję, że "Wewnątrzszkolny System Oceniania" (WSO), obecnie nosi nazwę
"Ocenianie Wewnątrzszkolne".

 

Zachęcam do uważnego zapoznania się z wyżej wymienionym dokumentem, który znajduje się w zakładce "Dokumenty".

 

 

 

Dyrektor Szkoły      
Małgorzata Zakaszewska