A A A

Komunikat Skarbnika Rady Rodziców

 
Skarbnik Rady Rodziców przypomina o obowiązku wszystkich skarbników klasowych do rozliczenia się z list klasowych za rok szkolny 2017/2018.
 
Listy należ złożyć w sekretariacie szkoły do 31 lipca 2018r.
 
 
Klasy, które do dnia dzisiejszego nie rozliczyły się z list, to:
 
2a, 2c, 3b, 3c, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 4c, 4d, 4e, 5a, 5d, 6a, 6e, 7a, 7b, 7c, 7d.
 
 
Jednocześnie, przypomina się klasom 3 i 6 o wypłaceniu środków należących do dyspozycji klasy. Środki, które nie zostaną wypłacone, zasilą ogólne konto Rady Rodziców.
 
 
W przypadku pytań proszę o kontakt.
 
Katarzyna Włodarczyk - Torsz (tel. 666 154 674)
Skarbik Rady Rodziców