A A A

Konkurs „Od pionierów życia do gazu łupkowego”

Spośród 267 prac jury wyróżniło pracę Agnieszki Spitzka z kl. V f. Uczennica wykonała płaskorzeźbę. Wykorzystała m.in. makaron i kamyki, aby pokazać

życie na dnie morza w erze paleozoicznej.

Agnieszce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.