A A A

Konkurs dla klas I-VII „Moja ulubiona historia biblijna”

Celem konkursu jest poznanie historii biblijnych Starego i Nowego Testamentu.
 
Uczniowie wybierają jedną, ulubioną historię ze Starego lub Nowego Testamentu i za pomocą pracy plastycznej przedstawiają ją dowolną techniką plastyczną (zachęcamy do tworzenia prac innymi technikami niż rysowanie lub malowanie).
 
Format pracy: A3 lub A4.
 
Termin: do 25 kwietnia 2018.
 
Podpisane prace (imieniem, nazwiskiem, klasą oraz tytułem historii) oddajemy do katechetów.
 
s. C. Bagniewska
s. Ł. Dziech
M. Majer
M. Singer