A A A

Konkurs historyczny dla uczniów klas V o tytuł „Zwycięzcy spod Grunwaldu”

Konkurs historyczny dla uczniów klas V o tytuł
„Zwycięzcy spod Grunwaldu”
       28 lutego 2018 roku o godzinie 1530 odbędzie się w sali nr 19 konkurs historyczny dla uczniów klas V.
 
 
Pytania dotyczyć będą bitwy pod Grunwaldem.
 
Pytania w konkursie są jawne – zamieszczone są poniżej.
 
Zadanie uczniów polega na znalezieniu na nie poprawnych odpowiedzi.
 
Ten, kto udzieli najwięcej prawidłowych odpowiedzi ogłoszony zostanie
 
Zwycięzcą spod Grunwaldu i kłaniać Mu się będą w pas.  
 
 
Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.
 
Mariola Klinkosz
 
Pytania  na  konkurs o tytuł „Zwycięzcy spod Grunwaldu”
 
1. Podaj dokładną datę bitwy pod Grunwaldem – dzień – miesiąc – rok.
2. Co śpiewali Polacy, idąc do boju na polach Grunwaldu?
3. Na obrazie Jana Matejki nad kłębowiskiem walczących widać postać
świętego..Jaki to święty?
4. Jak liczna była armia po stronie Krzyżaków?
5. Kto dowodził wojskami litewskimi?
6. Co Wielki Mistrz podarował królowi Jagielle?
7. Jak brzmiała odpowiedź króla po przyjęciu podarku?
8. Ile wojska było po stronie polsko – litewskiej?
9. Kto dowodził wojskami  krzyżackimi?
10. Jak brzmi niemiecka nazwa bitwy pod Grunwaldem?
11. Kiedy przestał istnieć Zakon Krzyżacki?
12. Gdzie znajduje się obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”?
13. Gdzie znajduje się podarunek, który Władysław Jagiełło dostał
od Krzyżaków przed bitwą?
14. Ilu rycerzy krzyżackich zginęło w bitwie pod Grunwaldem?
15. Kto sprowadził Krzyżaków na ziemie polskie?