A A A

Konkurs historyczny dla uczniów klas V o tytuł „Zwycięzcy spod Grunwaldu”

       27 marca 2017 roku o godzinie 1440 odbędzie się w sali nr 19 konkurs historyczny dla uczniów klas V.
 
Pytania dotyczyć będą bitwy pod Grunwaldem. Pytania w konkursie są jawne – zamieszczone są poniżej.
Zadanie uczniów polega na znalezieniu na nie poprawnych odpowiedzi.
Ten, kto udzieli najwięcej prawidłowych odpowiedzi ogłoszony zostanie Zwycięzcą spod Grunwaldu i kłaniać Mu się będą w pas.  
 
Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie.
Mariola Klinkosz
 
Pytania  na  konkurs o tytuł „Zwycięzcy spod Grunwaldu”
 
1. Podaj dokładną datę bitwy pod Grunwaldem – dzień – miesiąc – rok.
2. Jak brzmi niemiecka nazwa bitwy pod Grunwaldem?
3. Kto dowodził wojskami  krzyżackimi?
4. Co Wielki Mistrz podarował królowi Jagielle?
5. Jak brzmiała odpowiedź króla po przyjęciu podarku?
6. Kto dowodził wojskami litewskimi?
7. Ile wojska było po stronie polsko – litewskiej?
8. Jak liczna była armia po stronie Krzyżaków?
9. Ilu Krzyżaków zginęło pod Grunwaldem?
10. Co śpiewali Polacy, idąc do boju na polach Grunwaldu?
11. Kto sprowadził Krzyżaków na ziemie polskie?
12. Gdzie znajduje się obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem”?
13. Kiedy przestał istnieć Zakon Krzyżacki?
14. Gdzie znajduje się podarunek, który Władysław Jagiełło dostał od Krzyżaków przed bitwą?
15. Na obrazie Jana Matejki nad kłębowiskiem walczących widać postać świętego. Jaki to święty?