A A A

Konkurs kuratoryjny z języka angielskiego

Dla uczniów klas 4 - 6

 

9 listopada br. odbędzie się szkolny etap

 

KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 

Kartę zgłoszeniową należy pobrać,

 

wypełnić komputerowo (wpisać dane w miejsce kropek - kropki usunąć)

 

i przekazać pani Natalii Siuda do 30 września.

 

Więcej informacji można uzyskać u pani Natalii Siuda.

 

 

Regulamin konkursu (w tym zakres materiału) znajdują się na

 

stronie http://www.kuratorium.gda.pl/pliki/jezyk%20angielski.pdf

 

lub można pobrać tutaj. 

_______________________________________________________________________