A A A

Konkurs literacki

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Chojnicach
Rok szkolny 2016/2017 r.
 
Konkurs literacki
 
Konkurs jest adresowany do uczniów klas IV – VI naszej szkoły.
 
Cele konkursu:
– możliwość wypowiedzenia się w wybranej przez siebie formie literackiej,
– angażowanie i inspirowanie uczniów do twórczej  pracy,
– promocja młodych, uzdolnionych twórców,
– zainteresowanie literaturą.
 
 
Prace konkursowe mogą mieć formę wydruku komputerowego 
lub czytelnego rękopisu.
 
 
Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jeden utwór.
 
 
Prace będą oceniane pod względem oryginalności, wartości artystycznej oraz wartości językowych.
 
 
Termin oddania prac upływa 15 marca 2017r.
 
 
Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.
 
 
Tematy prac konkursowych:
 
1)         „Babcia jest trochę rodzicem, trochę nauczycielem a trochę najlepszym przyjacielem”- wypowiedz się w dowolnej formie literackiej.
 
2)         „Tak naprawdę wszyscy umiemy latać, bo latamy tam, gdzie ponosi nas wyobraźnia”- wypowiedz się w dowolnej formie literackiej.
 
3)         Zima w lesie- wypowiedz się w dowolnej formie literackiej.
 
 
 
Zapraszam do udziału w konkursie
 
Katarzyna Kujawska