A A A

Konkurs logopedyczny „Zwierzęta, które lubimy i wymowę z nimi ćwiczymy”

     26 marca 2019 roku został przeprowadzony Miejsko – Gminny Konkurs Logopedyczny „Zwierzęta, które lubimy i wymowę z nimi ćwiczymy”.
 
Cele konkursu:
·         upowszechnianie wiedzy o terapii logopedycznej,
·         troska o poprawność językową wśród dzieci,
·         wspieranie plastycznej i językowej twórczości u dzieci.
 
      Do konkursu przystąpiło pięć szkół gminnych : SP Kłodawa, SP Ogorzeliny, SP Lichnowy, SP Pawłowo, SP Nowa Cerkiew oraz cztery szkoły miejskie: SP3, SP5, SP8 i Katolicka SP. 
 
    Uczestnicy konkursu klas 0-2 wykonali pracę plastyczną o tematyce nawiązującej do zwierząt, których nazwy zawierają głoski szumiące. Starsi uczniowie (klasy 3-5) przygotowali wiersz lub rymowankę, uwzględniające wyrazy z głoskami szeregu szumiącego (sz, ż, cz, dż) i nawiązujące do tematyki zwierząt. Napłynęło 80 prac plastycznych i 24 prace literackie.
 
    Organizatorki konkursu, Hanna Nosińska i Katarzyna Gil, wyłoniły zwycięzców i przyznały nagrody dla 29 uczestników części plastycznej oraz 12 uczestników części literackiej.
 
Hanna Nosińska
Katarzyna Gil