A A A

KONKURS: "MATEMATYCZNE PORY ROKU WOKÓŁ NAS"

Regulamin konkursu
MATEMATYCZNE PORY ROKU WOKÓŁ NAS
 
1. Cele konkursu:
- kształtowanie umiejętności obserwowania otaczającego nas świata - szczególnie w zakresie przemijalności pór roku;
-  popularyzacja piękna przyrody, architektury i krajobrazu Chojnic na tle pór roku;
- rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych;
- zachęcenie uczniów do fotografowania jako kreatywnej formy spędzania wolnego czasu;
- promocja szkoły w środowisku lokalnym;
- rozwijanie umiejętności znajdowania elementów matematycznych w otaczającej przestrzeni; 
 
2. Uczestnicy konkursu:
- konkurs jest przeznaczony tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. J. H. Derdowskiego w Chojnicach;
- fotografie będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas IV - V
- uczniowie klas VI - VII
- laureaci konkursu zostaną nagrodzeni okolicznościowymi dyplomami i drobnymi upominkami.
Jury wybierze po 3 prace do nagród  z każdej kategorii wiekowej.
 
Całość regulaminu do pobranie w formacie .pdf :