A A A

KONKURS O OBJAWIENIACH MATKI BOŻEJ W FATIMIE

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VI.
 
Celem konkursu jest przybliżenie Objawień Matki Bożej w Fatimie.
 
Zadaniem konkursowym jest stworzenie komiksu opisującego historię spotkania Matki Bożej z pastuszkami z Fatimy. Materiały źródłowe będące podstawą do stworzenia komiksu dostępne są w załączniku.
 
Uczniowie biorący udział pracę konkursową wykonują samodzielnie, technika pracy dowolna. Maksymalny format pracy A4. Komiks może być stworzony na jednej kartce lub w formie książkowej.
 
Każda praca powinna być podpisana (imię, nazwisko, klasa).
 
Prace należy dostarczyć do dnia 12 maja 2017 roku do katechetów.
 
 
 
Małgorzata Singer
s. Zofia Surtel
s. Cecylia Bagniewska