A A A

Konkurs przyrodniczo- ekologiczny dla klas drugich

    27 lutego 2018r. (we wtorek) o godz. 16.20 w sali nr 11 odbędzie się konkurs przyrodniczo- ekologiczny przeznaczony dla uczniów klas drugich naszej szkoły.
 
Celem konkursu jest rozwijanie szacunku do przyrody, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci.
 
Prosimy o wytypowanie dwóch reprezentantów z każdej klasy. Zakres wiedzy obejmuje treści przyrodniczo- ekologiczne z zakresu drugiej klasy.
 
Ogłoszenie wyników nastąpi 1 marca (w czwartek) o godz. 11.20 w sali nr 11.
 
Organizatorzy:
A. Majer
K. Dąbrowska